close

楠西鄉江家祖厝

離開了玄空法寺,下一站就是規劃的景點之一江家祖厝,號稱全台灣保存的最完整的閩南式建築,很具有歷史的意義,政府也積極的規劃保存下,讓後代子孫可以見到前人的辛勞,在這裡我們停留了一下,也已經下午三點多了。

 

1.jpg

江家古厝歷史的介紹

 

kM0M48Rxx1Qx4uto3WyW7A.jpg  

 

2.jpg  

雞蛋ㄟ~不知道在玩什麼,玩了這麼高興

 

TXvQ7FdcGoOuSfbppyA9UA.jpg

庭前的大廣場,地方真的很大,可以讓孩子們盡情嘻鬧,兩棵大榕樹下是最好的談天乘涼的地方

 

r4YULLtdWbvtvGju6UYubQ.jpg  

各式各樣的活動展示相片

 

3.jpg  

 

KHB8h5MdszIG_CHNvqcbFg.jpg  

 

4.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 


arrow
arrow
    全站熱搜

    tsowen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()